Vul een verklaring in met een chequeboek. Chequeboek of plastic kaart. Ontvangst van chequeboek

 1. Instructies voor het invullen van het chequebladblad
 2. Ontvangst van chequeboek
 3. De voordelen van het gebruik van een chequeboek zijn
 4. Ontvangst van chequeboek
 5. Hoe een chequeboek invullen?
 6. Voorbeeld checklist vullen
 7. Hoe de voorkant van het chequeformulier invullen?
 8. Wat te schrijven in de aanvraag voor de uitgifte van het boek?
 9. Als u vragen hebt die boekhoudkundig advies vereisen, kunt u contact met hen opnemen of
 10. Hoe te vullen - monster

U bent uw bedrijf begonnen als een IP of geregistreerde LLC. De zaak krijgt zijn verdere ontwikkeling, u moet niet alleen contante betalingen uitvoeren, maar ook contant geld opnemen. Bijvoorbeeld om salarissen te betalen aan werknemers of om kleine bedragen uit te geven voor een rapport. De traditionele optie om contant geld op te nemen van de lopende rekening van een persoon of organisatie in Rusland, is het gebruik van chequeboeken. Chequeboekjes zijn contant en verrekening. Contant geld dient om contant geld op te nemen van de lopende rekening van de persoon of organisatie. Berekend om te betalen voor diensten of goederen, vertegenwoordigen ze zoiets als een opdracht om een ​​bepaald bedrag van uw rekening af te schrijven op de rekening van de chequedrager, binnen een bepaalde tijd, meestal binnen 10 dagen. Maar omdat er te veel namaak en fraude is met het tweede type cheques in de Russische Federatie, gebruikt het bedrijf voornamelijk kasboeken. Over hen en zal doorgaan.

Hier volgen de belangrijkste geruchten en regels. Wanneer u aanvinkt, moet u aangeven waar u bent, wanneer het wordt uitgegeven. Als de site samenvalt met de locatie waar de uitgevende bank zich bevindt, wordt vermeld dat de cheque “op het plein” wordt uitgegeven; Als de twee locaties niet overeenkomen, wordt de cheque als 'buiten het vierkant' beschouwd.

Instructies voor het invullen van het chequebladblad

Altijd in de eerste regel, onmiddellijk na het opgeven van de plaats, moet de releasedatum worden vermeld. Dit is belangrijk omdat de cheque naar een ontvangstbewijs moet worden gestuurd, dat wil zeggen gedurende een bepaald aantal dagen: 8, als de cheque "op het plein" is, 15, als deze "buiten het plein" is. Naast deze beperking, die een cheque uitgeeft, kan hij bestellen dat de bank de betaling niet meer uitvoert. Ten slotte is het volgens de wet niet toegestaan ​​om post te controleren, dat wil zeggen de datum waarop de cheque daadwerkelijk is uitgegeven.

Ontvangst van chequeboek

Om een ​​chequeboek voor uw zichtrekening te ontvangen, moet u een afrekeningsovereenkomst voor contant geld (CSC) afsluiten met de bank. Na het sluiten van een overeenkomst over contante afwikkelingsservice, schrijft u een overzicht vaste vorm bij vrijgave chequeboek . Voor het uitgeven van een chequeboek in een bank wordt een vergoeding (commissie) in rekening gebracht, meestal zonder betaling van de lopende rekening. Het bedrag van de betaling is niet groot, specificeer het in de bank op de plaats van opening van de lopende rekening, gemiddeld 85 tot 150 roebel per boek voor 50 cheques.

De voordelen van het gebruik van een chequeboek zijn

Om geschillen te voorkomen, moet de hoogte van de toeslag tweemaal worden opgegeven en moet deze twee decimalen bevatten, zelfs als deze nul zijn. Het bedrag in cijfers moet aan het einde van de eerste regel worden vermeld. Dit item wordt weergegeven op de tweede controleregel. In dit geval moet het bedrag volledig worden opgenomen en moet een band tussen het gehele getal en de decimaal worden geplaatst.

Ontvangst van chequeboek

Dit is het artikel waarvoor een cheque wordt uitgegeven en op de derde regel verschijnt. Dit laatste kan alleen door de begunstigde worden ontvangen als de cheque "niet-overdraagbaar" is. Anders kan de begunstigde de cheque aan een derde overhandigen door deze te ondertekenen in de ruimte die aan het einde van de cheque is aangegeven.

Chequeboek is een formulier strikte rapportage . Het wordt verzameld in de brochurecheques. Cheques in de brochure zijn 10, 25 of 50 stuks. De cheque bestaat uit de cheque zelf (afscheurdeel) en de rug. De cheque wordt aan de bank gegeven en de achterkant blijft bij u. Nadat u het geld hebt ontvangen, vult u een contante bestelling langs de rug in. Op het afneembare gedeelte moet u aangeven waarvoor het geld moet worden opgenomen. Trouwens, de hoogte van de commissie voor het opnemen van contant geld hangt af van wat u specificeert. Het laagste percentage is dus de intrekking van de lonen, gemiddeld van 0,25% tot 0,5%. Voor huishoudelijke behoeften - van 1% tot 2,5%. Specificeer het bedrag van de commissie bij de bank voordat u de overeenkomst over contante afwikkelingsdiensten ondertekent, zodat de hoeveelheid rente voor u niet schokkend is. Bovendien zal de hoogte van de commissie nog steeds afhangen van de limieten van de bank. Volgens de voorwaarden van een bank mag u bijvoorbeeld niet meer dan 1 miljoen roebel per maand opnemen vanaf de datum van het openen van een zichtrekening, als u dit percentage overschrijdt, nemen ze 10% in plaats van 1%.

Dit is de handtekening van de persoon die de cheque uitgeeft en moet overeenkomen met de storting op de bank. Het staat in de laatste regel aan de rechterkant. In overeenstemming met het Verdrag van Genève op Europees niveau is ondertekend enkele wet over rekeningen en rekeningen. Inductie of verwarring van een persoon tijdens het sluiten of uitvoeren van een contract, zodanig gemaakt dat zonder deze fout het verkeerde niet wordt voltooid of het contract wordt vervuld in overeenstemming met de vastgestelde voorwaarden, wordt de straf in de voorgaande paragrafen gestraft na de daar weergegeven verschillen.

Hoe een chequeboek invullen?

De regels voor het invullen van een cheque worden strikt gereguleerd door de bank. Maar in het algemeen komt het erop neer dat: het noodzakelijk is om met pennen te vullen met pasta's van een bepaalde kleur (blauw of paars), de tekst en cijfers duidelijk moeten worden gespeld, niet over de lijnen en velden, zonder vlekken, de informatie van het afscheurgedeelte is gedupliceerd op de rug . Als een cheque is beschadigd, laat deze dan achter in het chequeboek. Wanneer u vervolgens het account sluit, checkt u chequeboeken met beschadigde cheques in bij de bank.

Deze versie van cheaten verschilt duidelijk van de cheatingvraag checklists bepaald door art. 215 paren en het moet niet worden verward. Dus de leiders commerciële bedrijven vooral degenen met beperkte aansprakelijkheid schulden verplichtingen als betalingsinstrumenten ten gunste van sommige begunstigden, alle handelaren, waardoor een indruk van goed zakelijk vertrouwen achterblijft.

Onveiligheid in een van zijn varianten is een ernstig misdrijf tegen de commons, dat erin bestaat het vertrouwen van de deelnemers in commerciële eigendomsrelaties wat hierin volkomen ondraaglijk is juridische relatie . Al met al juridische systemen Bedrog of fraude is een beschuldigde en strikt gesanctioneerde handeling. Er is geen verwarring tussen het misdrijf van vals spelen en het niet nakomen van contractuele verplichtingen.

Dus, om contant geld op te nemen, moet u: 1) contact opnemen met de bank en waarschuwen voor de komende opname en de tijd regelen; 2) vul de cheque correct in; 3) ga naar de bank.

Voorbeeld checklist vullen

Klik om te vergrotenBovendien is de rekening volgens speciale wet is een titel die kan worden uitgevoerd, gelijkgesteld met een rechterlijke beslissing en de emittent voorziet de emittent van een bank bepaalde tijd . Dit is dus een verplichting die de uitgever op de datum van uitgifte heeft aanvaard dat de begunstigde het bedrag kan innen dat de koper moest betalen.

Handelingen kunnen worden begaan door weglatingen of weglatingen, en het moet duidelijk zijn dat de uitgevende instelling niet voor goederen of diensten zou gaan betalen, gezien het gemak van schuldverplichtingen, zonder daadwerkelijk de nodige middelen voor hun schulden te verstrekken. Ondernemingen, verschillende instellingen die betrokken zijn bij economische activiteit , kunnen informatie opvragen en ontvangen over het gebruik van deze betaalinstrumenten. Informatie van het Betalingscentrum in de BR kan er dus toe leiden dat de uitgevende instelling tijdens de verslagperiode te maken krijgt met een aanzienlijk aantal incidenten met betaling, wat aangeeft dat er een debiteurenbeheerpraktijk bestaat voor het uitgeven van betalingsinstrumenten zonder uw lopende rekening.

De onbetwiste voordelen van een chequeboek zijn een hoge mate van beveiliging, strikte controle door de bank, de mogelijkheid om contant geld op te nemen voor behoeften, waarbij kaarten en overdrachten zonder contant geld niet worden geaccepteerd. Maar zonder nadelen gebeurt helaas niet. De nadelen zijn onder meer: ​​een verspilling van tijd, de commissie voor het verzilveren, de noodzaak om de regels voor het invullen strikt te volgen om de cheque in de bank te accepteren. Veel banken bieden nu bedrijfskaarten aan in plaats van chequeboeken. Maar onthoud, de keuze is altijd aan jou.

In het geval van handelsbetrekkingen moet rekening worden gehouden met het feit dat de intentie wordt bevestigd door handelingen en daden van de emittent van de wissel die voortvloeit uit de financiële stromen van de onderneming die hij beheert boekhoudkundige documenten enzovoort in plaats van eenvoudige uitspraken.

Hoe de voorkant van het chequeformulier invullen?

Meestal, omdat hij boekhoudkundige expertise uitvoert, die moet aantonen dat manoeuvres specifiek misleidend zijn, moet hij meestal inkomsten genereren rapportageperiode , boekhouding van voorschotten voor het heffen van lading van de dader, betalingen aan de bank, als de datum van uitgifte van rekeningen het bedrag is dat door de beheerder van de schuldenaar is opgehaald en niet is teruggegeven, enz.

Om contant geld op de bank te ontvangen, moet u een contante cheque overleggen. Geld wordt aan de houder gegeven in het bedrag dat op het chequeformulier is aangegeven. In dit artikel zullen we bekijken hoe een contante cheque uit een chequeboek in te vullen. U kunt het voorbeeld van het afrekenformulier onderaan het artikel downloaden.

Cheques worden opgeslagen in een chequeboek, dat op zijn beurt door de bank aan de klant (rekeninghouder) wordt uitgegeven. In de regel bevatten chequeboeken 25 of 50 cheques. Als u contant geld van de rekening wilt ontvangen, moet u een cheque invullen en deze aan de servicebank voorleggen. De cheque moet worden gecertificeerd door de eigenaar van de bankrekening waarop het geld wordt opgenomen.

Wat te schrijven in de aanvraag voor de uitgifte van het boek?

Alleen als er gerechtvaardigde redenen zijn, zoals overmacht, een toevallig geval, andere die de wil van de beheerder van de uitgevende instelling beïnvloeden, rijst de kwestie van het plegen van fraude in contracten. In de praktijk is er een groot aantal situaties waarin wisselbrieven door de bank van de uitgevende instelling niet zijn betaald vanwege het ontbreken van benodigde middelen . Het Centrum voor bankbetalingen van de Nationale Bank van Roemenië heeft echte en nauwkeurige gegevens over betalingen verstrekt, waarvan is bewezen dat Roemenië de gewoonte heeft om een ​​probleem te vragen zonder het benodigde bedrag voor de inning te verstrekken, en vervolgens de hoofden van de bedrijven die deze insolventie-entiteiten uitgeven om te weigeren effectief financiële knelpunten en ontmoedigen economische activiteit en belastinginning bij de autoriteiten, belasting- en zakenmensen in het land, die actief het gevoel hebben dat de staat hen niet en onredelijk beschermt geprojecteerd om het risico van de handel risico's te vermijden.

In de Russische Federatie komen contante cheques minder vaak voor dan in andere landen, maar cheques worden veel gebruikt om contant geld op te nemen voor de behoeften van een organisatie. Ook kan de cheque worden uitgereikt aan een andere persoon voor presentatie aan de bank.

De standaard vorm van de cheque wordt niet verstrekt, elke bank kan zijn eigen handige vorm van cheque ontwikkelen. De klant van de bank om een ​​chequeboek te krijgen, moet u contact opnemen met een bankmedewerker met een verklaring.

De frequentie van betalingen met een verhoging van het bedrag. In mei van dit jaar werd een bedrag geregistreerd dat niet kon worden opgelost omdat er geen schijven in de bank waren. Deze maand weigerden de banken 1,2 miljard op de markt te brengen Accreditatieverplichting voor de box, evenals het hoofd van het bedrijf.

Als u vragen hebt die boekhoudkundig advies vereisen, kunt u contact met hen opnemen of

Ja, afdrukken, e-mail ! Schrijf op wat u van dit onderwerp vindt en welke andere onderwerpen op dit gebied u interesseren en waarover u graag wilt schrijven. Alleen invullen als de locatie is ingevuld belasting boekhouding verschilt van de woonplaats of de maatschappelijke zetel of de latere wijziging ervan.

 • Het bedrijf heeft een bedrag van 000 lei.
 • Het bedrijf heeft twee Roemeense personen.

Beheer uw financiën snel en gemakkelijk zonder dat u een papieren boek nodig hebt.

Elke controle bestaat uit het hoofddeel en de afscheuring (rug). De cheque zelf wordt overgedragen aan de bank wanneer contant geld wordt ontvangen, de rug blijft in het chequeboek. Gebruikte cheques, beschadigde cheques en het chequeboek zelf moeten minstens drie jaar worden bewaard.

Hoe te vullen - monster

Een controle verwijst naar die documenten waarin geen fouten zijn gemaakt. Als u een fout maakt, een typefout, kunt u deze niet corrigeren. Laat deze vinkje in het chequeboek staan ​​en vul een nieuwe in.

Is gevuld deze vorm handmatig.

De voorkant van de cheque vullen :

Controleer uitgever - de naam van de rekeninghouder bij de bank is geschreven, het nummer van deze rekening is hieronder geschreven. Het is van deze rekening dat het geld wordt opgenomen om te worden uitgegeven aan de houder van dit document.

In het veld "aan ..." moet u het bedrag opgeven dat per cheque moet worden uitgegeven. U moet ook aangeven waar de uitgifte van geld plaatsvindt - de naam van de bank, de stad en de datum.

Op de rug moet je ook het uit te geven bedrag specificeren, de uitgiftedatum van de cheque en de naam van de persoon aan wie het is uitgegeven. De persoon die de cheque heeft ontvangen, moet zijn handtekening op de rug zetten, die in het chequeboek blijft staan.

Op het hoofdgedeelte van het formulier moet de bankmedewerker worden veroordeeld om de chequedrager te betalen (volledige naam fysiek persoon ) het opgegeven bedrag (geschreven in woorden vanaf het begin van de regel met hoofdletters . vrije ruimte doorgestreept).

De cheque en de achterkant moeten de handtekeningen bevatten van personen met het recht van de eerste en tweede handtekeningen, bijvoorbeeld de hoofd- en hoofdaccountant.

Op de plaats waar het staat "plaats voor het afdrukken van de lade", moet u een afdruk van het zegel plaatsen.

De achterkant van de cheque invullen:

Hier wordt de gebruiksinformatie ingevuld. fondsen . Geld kan alleen voor bepaalde behoeften worden uitgegeven.

Hieronder vindt u de details van het document dat de identiteit bevestigt van de persoon die de cheque heeft uitgegeven.

Op de rug geeft het nummer aan credit bestelling waarin contant geld wordt geaccepteerd.

We bieden ook aan om het formulier en het voorbeeld van de leveringslijst te downloaden naar de tas waarmee de geldverzamelaars contant kunnen innen. Documenten heeft de vorm volgens OKUD 0402300 en u kunt het downloaden.


Wat te schrijven in de aanvraag voor de uitgifte van het boek?
Hoe een chequeboek invullen?
Hoe de voorkant van het chequeformulier invullen?
Wat te schrijven in de aanvraag voor de uitgifte van het boek?