Fyll i ett uttalande som ger en checkbok. Kontrollbok eller plastkort. Mottagande av checkbok

 1. Instruktioner för hur du fyller i checkboken
 2. Mottagande av checkbok
 3. Fördelarna med att använda en checkbok är
 4. Mottagande av checkbok
 5. Hur fyller jag i en checkbok?
 6. Prov checklista fyllning
 7. Hur fyller du i framsidan av kontrollformuläret?
 8. Vad ska jag skriva i ansökan om boken?
 9. Om du har frågor som kräver redovisningsrådgivning kan du kontakta dem eller
 10. Hur man fyller - prov

Du startade ditt företag som IP eller registrerat LLC. Fallet får sin vidare utveckling, du behöver inte bara genomföra kontantlösa betalningar utan också ta ut kontanter. Till exempel att betala lön till anställda eller att ge ut små belopp för en rapport. Det traditionella alternativet för att ta ut kontanter från en individs eller organisations löpande konto i Ryssland är att använda checkböcker. Checkböcker är kontanter och avveckling. Kontanter tjänar till att ta ut kontanter från individens eller organisationens löpande konto. Beräknad för att betala för tjänster eller varor representerar de något som en beställning att avskriva ett visst belopp från ditt konto till checkbärarens konto, inom en viss tid, vanligtvis inom 10 dagar. Men eftersom det finns för många förfalskningar och bedrägerier med den andra typen av kontroller i Ryssland, använder företaget huvudsakligen kassaböcker. Om dem och kommer att fortsätta.

Följande är de viktigaste rykten och reglerna. När du kontrollerar måste du ange var du är, när den utfärdas. Om webbplatsen sammanfaller med platsen där den utfärdande banken är belägen, anges att kontrollen utfärdas "på torget"; Om de två platserna inte matchar, betraktas kontrollen som "out of square".

Instruktioner för hur du fyller i checkboken

Alltid i den första raden, omedelbart efter att du har angett platsen, bör släppningsdatumet anges. Detta är viktigt eftersom kontrollen måste skickas till ett kvitto, det vill säga under ett visst antal dagar: 8, om kontrollen är "på torget", 15, om den är "utanför torget." Utöver denna begränsning, som utfärdar en check, kan han beställa att banken inte längre betalar. Slutligen tillåter lagen inte kontroll av e-post, det vill säga det datum då kontrollen faktiskt utfärdades.

Mottagande av checkbok

För att få en checkbok för ditt nuvarande konto måste du ingå ett avtalsavtal med banken. Efter att ha ingått ett avtal om kontantavvecklingstjänst skriver du ett uttalande fast form vid utsläpp checkhäfte . För att utfärda en checkbok i en bank debiteras de en avgift (provision), oftast utan betalning från det nuvarande kontot. Betalningsbeloppet är inte stort, ange det i banken på platsen för öppning av det nuvarande kontot, i genomsnitt 85 till 150 rubel per bok för 50 checkar.

Fördelarna med att använda en checkbok är

För att undvika tvister måste tilläggsstorleken anges två gånger och måste innehålla två decimaler, även om de är noll. Beloppet i siffror måste anges i slutet av den första raden. Det här objektet visas i den andra kontrollraden. I detta fall måste beloppet registreras i sin helhet och ett band måste placeras mellan heltal och decimaler.

Mottagande av checkbok

Detta är det objekt för vilket en check utfärdas och visas i den tredje raden. Det senare kan endast tas emot av stödmottagaren om kontrollen är "ej överförbar". I annat fall kan mottagaren vända checken till en tredje part genom att underteckna den i det utrymme som anges i slutet av kontrollen.

Kontrollbok är ett formulär strikt rapportering . Det samlas i broschyrkontrollerna. Kontrollerna i broschyren är 10, 25 eller 50 stycken. Kontrollen består av själva kontrollen (avrivningsdel) och ryggraden. Kontrollen ges till banken och ryggen sitter kvar hos dig. När du har fått pengarna fyller du i en kontantorder längs ryggraden. På den löstagbara delen måste du ange vilka behov kontanterna tas ut. Förresten, storleken på provisionen för uttag av kontanter beror på vilka behov du anger. Så den lägsta procentandelen är för uttag av löner, i genomsnitt från 0,25% till 0,5%. För hushållens behov - från 1% till 2,5%. Ange provisionen i banken innan du undertecknar avtalet om kontantavvecklingstjänster så att räntebeloppet för dig inte är chockerande. Dessutom kommer kommissionens storlek fortfarande att bero på bankens gränser. Till exempel, enligt villkoren för en bank, bör du inte ta ut mer än 1 miljon rubel per månad från dagen för öppnande av ett löpande konto. Om du överskrider denna procentsats tar de 10% istället för 1%.

Detta är autograf-signatur för den person som utfärdar check och måste matcha insättningen i banken. Det är i den sista raden till höger. I enlighet med Genèvekonventionen på europeisk nivå undertecknades enda lag om räkningar och räkningar. Induktion eller förvirring av en person under ingående eller genomförande av ett kontrakt, gjort på ett sådant sätt att utan detta fel, felet inte kommer att fullbordas eller kontraktet uppfylls i enlighet med de fastställda villkoren, straffas i de föregående punkterna straffas efter de skillnader som visas där.

Hur fyller jag i en checkbok?

Reglerna för att fylla en check regleras strikt av banken. Men i allmänhet kokar de ner till det faktum att: det är nödvändigt att fylla med pennor med pasta med en viss färg (blå eller lila), texten och siffrorna måste stavas tydligt, inte över linjer och fält, utan fläckar, informationen från avrivningsdelen dupliceras på ryggraden . Om en check är bortskämd, lämna den i checkboken. När du stänger kontot checkar du sedan in checkböcker med skadade checkar till banken.

Denna version av fusk skiljer sig helt klart från fuskfrågan checklistor föreskrivs av art. 215 par och det bör inte förväxlas. Så ledarna kommersiella företag särskilt de med begränsat ansvar skuldförpliktelser som betalningsinstrument till förmån för vissa förmånstagare, alla handlare, vilket lämnar ett intryck av god affärstro.

Osäkerhet i någon av dess varianter är ett allvarligt brott mot allmänheten, vilket består i att lura deltagarnas förtroende för kommersiella fastighetsförhållanden vilket är helt outhärdligt i dessa rättsligt förhållande . I allt juridiska system Bedrägeri eller bedrägeri är en inkriminerad och strikt sanktionerad handling. Det finns ingen förvirring mellan brottet med fusk och underlåtenheten att uppfylla avtalsenliga skyldigheter.

Så för att ta ut kontanter: 1) kontakta banken och varna för det kommande uttaget och ordna tiden; 2) fyll i kontrollen korrekt; 3) gå till banken.

Prov checklista fyllning

Klicka för att förstoraDessutom räkningen enligt speciallag är en titel som är föremål för exekvering, assimilerad genom ett domstolsbeslut och emittenten förser emittenten med en bank bestämd period . Således är detta en skyldighet som emittenten accepterade vid utfärdandedagen att mottagaren kan samla in det belopp som köparen var skyldig att betala.

Åtgärder kan begås genom utelämnanden eller underlåtenheter, och det bör vara uppenbart att emittenten inte skulle betala för varor eller tjänster, med tanke på att det är enkelt att utfärda skuldförpliktelser, utan att faktiskt tillhandahålla de nödvändiga medlen för sina skulder. Företag, olika institutioner som är involverade i ekonomisk aktivitet , kan begära och ta emot information om användningen av dessa betalningsinstrument. Således kan information från Payment Center i BR leda till att emittenten under rapporteringsperioden kommer att möta ett betydande antal incidenter med betalning, vilket indikerar att det finns en gäldenärshanteringspraxis för att utfärda betalningsinstrument utan ditt nuvarande konto.

De tveksamma fördelarna med en checkbok är en hög grad av säkerhet, stram kontroll av banken, möjligheten att ta ut kontanter för behov, där kort och kontantlösa överföringar inte accepteras. Men utan nackdelar händer det tyvärr inte. Nackdelarna inkluderar: ett slöseri med tid, provisionen för kontanter, behovet av att strikt följa reglerna för att fylla för att acceptera check i banken. Många banker erbjuder nu företagskort istället för checkböcker. Men kom ihåg att valet är alltid ditt.

När det gäller kommersiella förbindelser är det nödvändigt att beakta att avsikten bekräftas av handlingar och handlingar som utfärdats av emittenten av växelräkningen som härrör från finansiella flöden för det företag han hanterar redovisningsdokument och så vidare snarare än enkla uttalanden.

Hur fyller du i framsidan av kontrollformuläret?

Eftersom han utför redovisningsexpertis, som måste bevisa att manöver specifikt är vilseledande, skapar han vanligtvis intäkter rapporteringsperiod , redovisning av förskott för lyftning av gärningsmannen, betalningar till banken, om datum för utgivande av räkningar är det belopp som tas upp av gäldenärens administratör och inte återlämnas, etc.

För att få kontanter i banken måste du presentera en kontantcheck. Pengar ges till innehavaren i det belopp som anges på checkformuläret. I den här artikeln ska vi titta på hur du fyller i en kontantcheck från en checkbok. Du kan ladda ner provutcheckningsformuläret längst ner i artikeln.

Kontrollerna lagras i en checkbok som i sin tur utfärdas av banken till klienten (kontoinnehavare). Som regel innehåller checkböcker 25 eller 50 checkar. För att få kontanter i banken från kontot måste du fylla i en check och presentera den för servicebanken. Kontrollen måste certifieras av ägaren till det bankkonto som pengarna kommer att tas ut från.

Vad ska jag skriva i ansökan om boken?

Endast om det finns berättigade skäl, såsom force majeure, ett oavsiktligt fall, andra som påverkar emittentens administratörs vilja, uppstår frågan om att begå bedrägeri i avtal. I praktiken finns det ett stort antal situationer där utbytesväxlar nekades betalning av emittentens bank på grund av bristen på nödvändiga medel . Centrum för bankutbetalningar från National Bank of Rumänien tillhandahöll riktiga och korrekta uppgifter om betalningar, vilket har visat sig att Rumänien har en vana att begära en emission utan att tillhandahålla det nödvändiga beloppet för insamlingen, sedan cheferna för företagen som utfärdar dessa insolvensenheter för att vägra att effektivt skapa finansiella flaskhalsar och avskräcker ekonomisk aktivitet och skatteuppbörd från myndigheterna, skatte- och affärsmän i landet, som aktivt känner att staten inte skyddar dem och orimligt Projected att undvika risken för tradingrisker.

I Ryssland är kontantcheck mindre frekvent än i andra länder, men checkar används ofta för att ta ut kontanter för en organisations behov. Kontrollen kan också utfärdas till en annan person för presentation för banken.

Standardformen för kontrollen tillhandahålls inte, varje bank kan utveckla sin egen praktiska form av check. Bankens klient för att få en checkbok måste du kontakta en bankanställd med ett uttalande.

Frekvensen för betalningar med en ökning av beloppet. I maj i år registrerades ett belopp som inte kunde lösas eftersom det inte fanns några checkar i banken. Denna månad vägrade bankerna att släppa ut 1,2 miljarder på marknaden. Ackrediteringsskyldighet för lådan samt företagets chef.

Om du har frågor som kräver redovisningsrådgivning kan du kontakta dem eller

Ja, tryck, e-post ! Skriv ner vad du tycker om detta ämne och vilka andra ämnen inom detta område som intresserar dig och vill skriva om dem. Fylls och skickas endast om platsen skatt redovisning skiljer sig från bostads- eller säte eller dess senare ändring.

 • Företaget har ett belopp på 000 lei.
 • Företaget har två rumänska individer.

Hantera din ekonomi snabbt och enkelt utan att behöva en pappersbok.

Varje kontroll består av huvuddelen och avrivningen (ryggraden). Själva kontrollen överförs till banken när du får kontanter, ryggraden finns kvar i checkboken. Begagnade kontroller, skadade och själva checkboken ska lagras i minst tre år.

Hur man fyller - prov

En check hänvisar till de dokument där inga fel görs. Om du gör ett misstag, en skrivfel, kan du inte korrigera det, bör du lämna den här kontrollen i checkboken och fylla i en ny.

Är fylld denna form manuellt.

Fyllning av kontrollens framsida :

Kontrollutfärdare - namnet på kontoinnehavaren i banken skrivs, numret på detta konto skrivs nedan. Det är från detta konto som pengarna kommer att tas ut för att utfärdas till innehavaren av detta dokument.

I fältet "på .." ska du ange hur mycket pengar som ska utfärdas med check. Du bör också ange var frågan om pengar äger rum - bankens namn, stad och datum.

På ryggraden måste du också ange det belopp som ska utfärdas, ange datum för utfärdandet av kontrollen och namnet på den person till vilken den utfärdades. Den som fick checken måste sätta sin signatur på ryggraden, som kommer att finnas kvar i checkboken.

På huvuddelen av formuläret bör bankanställda beordras att betala checkbäraren (fullt namn) fysisk person ) det angivna beloppet (skrivet med ord från början av raden med versaler . fritt utrymme överstruket).

Kontrollen och baksidan ska innehålla underskrifter från personer med rätten till första och andra underskrifter, till exempel chef och huvudbokförare.

På den plats där det står "plats för utskrift av lådan" ska du sätta ett tryck på tätningen.

Fylla på baksidan av kontrollen:

Det är här användningsinformationen fylls i. fonder . Pengar kan bara användas för vissa behov.

Nedan följer detaljerna i dokumentet som intygar identiteten till den person som utfärdade kontrollen.

På ryggraden anger antalet kreditorder där kontanter accepteras.

Vi erbjuder också att ladda ner formuläret och provet på leveranslistan till väskan som kassörerna kan kontanter med. Dokument har formuläret enligt OKUD 0402300 och du kan ladda ner det.


Vad ska jag skriva i ansökan om boken?
Hur fyller jag i en checkbok?
Hur fyller du i framsidan av kontrollformuläret?
Vad ska jag skriva i ansökan om boken?